Address

Tiranë, Njesia Administrative nr. 2, Rruga Sheh Ahmet Pazari, pallati Ambasador 3, kati 2, hyrja 13, 1010 Albania

Email Address

[email protected]

Më shumë do vijnë

Më shumë do vijnë

Project Info

  • Date

  • director

  • actors