Address

Tiranë, Njesia Administrative nr. 2, Rruga Sheh Ahmet Pazari, pallati Ambasador 3, kati 2, hyrja 13, 1010 Albania

Email Address

[email protected]

Keni Pyetje?

Le të Flasim

Plotësoni formularin më poshtë dhe na tregoni nëse keni ndonjë pyetje për ne ose duhet të dini në lidhje me procedurat tona me qera, ide filmike, skenare për realizim ose ndonjë gjë tjetër.
Ne zakonisht përgjigjemi në rreth 5 ditë pune.